Zakład Fizyki Magnetyków
Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku


Strona główna

Pracownicy

Badania

Aparatura/
SPM

Publikacje

Konferencje

Popularyzacja Fizyki

Współpraca

Kontakt

Transfer of Knowledge


Opening of the Laboratory of femtosecond magnetooptical techniques

connected with innauguration of 2008/2009 academical year

and 40th anniversary of academical physics in Białystok

 

Słowa wstępne, powitania

 

 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi

 

od lewej:

dr hab. Anatol Kojło, prof. UwB, dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego;

dr hab. Beata Godlewska Żyłkiewicz, prof. UwB, prorektor UwB;

dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB, dziekan Wydziału Fizyki;

dr hab. Stanisław Witkowski, Wydział Chemii, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chemicznego;

dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB, Wydział Fizyki;

studentki Wydziału Fizyki;

dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB, Wydział Fizyki;

 

 

 

dr hab. Marek Kisielewski prezentuje działanie lasera

 

od lewej:

mgr inż. Elżbieta Grudzińska, dawny pracownik UwB;

Maria Tymieniecka, z-ca dyrektora ds. handlowych firmy Comef;

dr hab. Anatol Kojło, prof. UwB, dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego;

dr hab. Beata Godlewska Żyłkiewicz, prof. UwB, prorektor UwB;

 

Bankiet

 

 

zdjęcia: Marek Brancewicz

Publikacje Konferencje Popularyzacja Fizyki Współpraca Kontakt Transfer of Knowledge