Publikacje

Publikacje z udziałem członków KNF

  1. Kamil Łapiński, Elwira Borawska, Grzegorz Kulesza, Łukasz Wieleszczyk, Mechanizmy transportu energii w żarówce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011 r. ISBN 978-83-7051-646-8
  2. K. Szymański, J.L. Cieśliński and K. Łapiński, Van der Pauw method on a sample with an isolated hole, Phys. Lett. A 377 (2013) 651
  3. Elwira Borawska, Grzegorz Ostapczuk, Wpływ wybranych jonów na zmętnienie herbaty, Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014/22, ISSN 1231-1006
  4. K. Szymański, J.L. Cieśliński and K. Łapiński, Determination of the Riemann modulus and sheet resistance of a sample with a hole by the van der Pauw method, Meas. Sci. Technol. 26 (2015) 055003 (5pp)
  5. Krzysztof Szymański, Kamil Łapiński, Jan L Cieśliński, Artur Kobus,Piotr Zaleski, Maria Biernacka and Krystyna Perzyńska, Determination of the Riemann modulus and sheet resistivity by a six-point generalization of the van der Pauw method, Meas. Sci. Technol. 26 (2015) 085012 (6pp)
  6. Anna Wasilewska, Tadeusz Porowski, Krzysztof Szymański, Łukasz Łabieniec, Andrzej Andrejczuk, Zgłoszenie do UPRP: Urządzenie do badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach, dynamicznych oraz sposób badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach dynamicznych. Data przyjęcia 2016-09-30, Numer zgłoszenia P.418941.
  7. Katarzyna Taranta-Janusz, Łukasz Łabieniec, Tadeusz Porowski, Krzysztof Szymański, Halina Porowska, Anna Wasilewska, Determining normal values of urinary phosphorus excretion in 3913 healthy children aged 2–18 to aid early diagnosis and treatment for urolithiasis, (wysłane do redakcji Acta Pediatrica i zaakceptowane do druku)