Władze

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Krzysztof Szymański

Prezesi Koła Naukowego Fizyków:

2016 – 201… – Łukasz Łabieniec
2014 – 2016  – Grzegorz Ostapczuk