REJESTRACJA

Rejestracja udziału w konferencji

Dn. 19.02.2018 rejestracja uczestników na konferencję została zamknięta.

Rejestracja udziału w wykładach otwartych

Dn. 02.03.2018 rejestracja uczestników na wykłady otwarte została zamknięta.