PROGRAM

Ramowy program konferencji

9:00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Sesja Wydziału Fizyki UwB

9:15 prof. dr hab. Krzysztof Szymański (Uniwersytet w Białymstoku): pokaz i wykład „Camera obscura”

10:00 Przerwa kawowa

Sesja interdyscyplinarna

10:30 dr Marek Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski): „Pamięć i uwaga. Dlaczego tak trudno cokolwiek zapamiętać?”

12:00 prof. Wiesław Kamiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): „Inteligentne maszyny: nie-biologiczna ewolucja inteligencji”

Sesja środowiska nauczycieli fizyki

13:30 dr Marcin Chrzanowski (Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie): „W jaki sposób wprowadzam tematykę budowy atomu na zajęciach z uczniami z zespołem Aspergera”

14:15 Obiad

14:45 Anna Danuta Zdunko (V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku): „Innowacje w szkole – prezentacja efektów pracy z koła robotyki, koła eksperymentu fizycznego i koła grafiki 3D”

15:30 Mirosława Żuber (I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku): „Jak pomagać talentom”

16:15 Zwiedzanie wystawy: „Pod przewodnią gwiazdą nauki; w stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego”

16:30 Przerwa kawowa

16:45 Obrady kapituły nad wyborem kandydatów do nagrody PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki

17:00 Zamknięcie konferencji