organizatorzy

Komitet Naukowy

 • dr hab. Artur Błachowski
 • dr hab. Katarzyna Brzózka
 • prof. dr hab. Mieczysław Budzyński
 • dr hab. Jan Chojcan
 • dr hab. Jakub Cieślak
 • dr hab. Józef Deniszczyk
 • prof. dr hab. Stanisław Dubiel
 • dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska
 • dr hab. Elżbieta Jartych
 • prof. dr hab. Józef Korecki
 • prof. dr hab. Kazimierz Łątka
 • dr hab. Dariusz Malczewski
 • dr hab. Jacek Olszewski
 • prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr
 • dr hab. Janusz Przewoźnik
 • prof. dr hab. Marek Przybylski
 • prof. dr hab. Krzysztof Ruebenbauer
 • dr hab. Dariusz Satuła
 • prof. dr hab. Jan Stanek
 • prof. dr hab. Krzysztof Szymański
 • dr hab. Tadeusz Szumiata
 • dr hab. Jan Świerczek

Komitet Organizacyjny

Uniwersytet w Białymstoku

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Szymański

 • dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB, Wydział Fizyki
 • mgr inż. Maria Biernacka, Wydział Fizyki
 • dr Marek Brancewicz, Wydział Fizyki
 • dr Beata Kalska-Szostko, Wydział Chemii
 • mgr Urszula Klekotka, Wydział Chemii
 • dr Krystyna Perzyńska, Wydział Fizyki
 • dr hab. Katarzyna Rećko, Wydział Fizyki
 • dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB, Wydział Fizyki
 • dr Piotr Zaleski, Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski, Wydział Fizyki

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

 • Anna Perłowska-Kurian