opłaty

 
uczestnik noclegi, pełne wyżywienie, wycieczka, materiały konferencyjne 1100.00zł
osoba towarzysząca noclegi, pełne wyżywienie, wycieczka  900.00zł

 


Termin płatności 25.05.2018

Konto: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 Bank Millenium

adresat wpłat: Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

         tytuł wpłaty: OSSM2018 -opłata konferencyjna