ORGANIZATORZY

KOMITET ORGANIZACYJNY

przewodniczący:

  • prof. dr hab. Krzysztof Szymański – Wydział Fizyki UwB

członkowie:

  • mgr Paweł Andryszak – IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku
  • mgr Tomasz Białkowski – III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
  • dr Marek Brancewicz – Wydział Fizyki UwB
  • dr hab. Katarzyna Rećko – Wydział Fizyki UwB
  • mgr Urszula Rybałowska – II LO im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
  • mgr Mirosława Żuber – I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku

WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Białymstoku
  • Polska Akademia Nauk oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie