REJESTRACJA

REJESTRACJA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Dn. 28.02.2019 rejestracja uczestników została zamknięta.

Cieszymy się z tak licznego zainteresowania konferencją i jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób zarejestrowanych, które z różnych przyczyn jednak nie będą mogły uczestniczyć w konferencji o przesłanie informacji organizatorom na adres e-mail: m.brancewicz@uwb.edu.pl.

Dziękujemy

Komitet Organizacyjny III KNF 2019