PROGRAM

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:30 KRZYSZTOF SZYMAŃSKI, Wydział Fizyki UwB, „Powitanie uczestników i otwarcie konferencji”

Rekomendacje dla szkół

9:40 ANDRZEJ MAJHOFER, Wydział Fizyki UW, „Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotycząca nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach” (streszczenie)

10:40 JOANNA ALBERSKA, Multimedia w Szkole, „Eksperymenty z einsteinem™ – cyfrowe laboratoria szkolne na lekcjach fizyki” (streszczenie)

11:00 Przerwa kawowa

Wystąpienia nauczycieli

11:15 ANNA ZDUNKO, MAGDALENA ZDRODOWSKA, V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, „Nauczanie interdyscyplinarne” (streszczenie)

11:45 URSZULA RYBAŁTOWSKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, „Staż w CERN, możliwości dla młodzieży i nauczycieli” (streszczenie)

12:15 Obiad

Wykłady otwarte

13:15 MAREK LUDWICZAK, Zakład Elektroniki Kwantowej UAM, „Pokaz, doświadczenie i eksperyment w nauczaniu fizyki w szkole” (streszczenie)

14:15 BARBARA DUDEL, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, „Jak można inaczej zorganizować lekcję?” (streszczenie)

15:15 Przerwa kawowa

15:30 Obrady kapituły nad wyborem kandydatów do nagrody PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki

16:00 Dyskusja uczestników Konferencji

17:00 Zamknięcie konferencji