REJESTRACJA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa w tegorocznej konferencji wynosi 20 PLN. Rejestracja jest dwuetapowa; należy zgłosić swoje uczestnictwo za pomocą formularza rejestracyjnego, a następnie po otrzymaniu informacji o przesłaniu formularza zostanie wyświetlony link do wykonania opłaty przez internet (zostanie on również wysłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zgłoszenie). Rejestracja jest ważna po przesłaniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu płatności.