WAŻNE TERMINY

01.07.2020 – Otwarcie dodatkowej rejestracji uczestników

01.08.2020 – Termin zgłaszania rezygnacji z uczestnictwa w konferencji

01.09.2020 – Zamknięcie dodatkowej rejestracji uczestników

26.09.2020 – IV Konferencja Nauczycieli Fizyki 2020