PROGRAM KONFERENCJI

9:15 – 9:30 prof. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI, Wydział Fizyki UwB, „Powitanie uczestników i otwarcie konferencji”

9:30 – 10:30 prof. EUGENIUSZ ŻUKOWSKI, Wydział Fizyki UwB, „Nagrody Nobla z Fizyki – laureaci, fakty, dygresje” (streszczenie)

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:00 prof. RAJMUND PRZYBYLAK, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, „Współczesne i przyszłe zmiany klimatu globalnego” (streszczenie)

12:00 – 13:00 prof. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI, Wydział Fizyki UwB, „Redefinicja jednostek w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar” (streszczenie)

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 14:20 mgr inż. MAREK SZPAKOWSKI, Plum Sp. z 0.0., „Rola laboratoriów wzorcujących w przemyśle” (streszczenie)

14:20 – 14:40 JOANNA ALBERSKA, Multimedia w Szkole, „Dlaczego nasi uczniowie wciąż wybierają zawody z poprzedniej epoki?” (streszczenie)

14:40 – 15:20 mgr TOMASZ BIAŁKOWSKI, III Liceum Ogólnokształcące i I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, „MOKA – Międzyszkolne olimpijskie koło astronomiczne”

15:20 – 15:50 mgr PAWEŁ ANDRYSZAK, I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku i IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, „Destination Imagination w praktyce szkolnej” (streszczenie)

15:50 – 16:20 Przerwa kawowa

16:20 – 16:45 Dyskusja uczestników Konferencji

16:45 – 17:00 Obrady kapituły nad wyborem kandydatów do nagrody PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki

17:00 Zamknięcie Konferencji