Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt


2012-2013 National Science Centre Nr DEC-2011/03/N/ST3/02408 z dnia 2012-06-20 PM