CELE KONFERENCJI

  • integracja środowiska akademickiego i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
  • poszerzanie kompetencji nauczycieli
  • dzielenie się doświadczeniami
  • przekazywanie aktualnych informacji
  • prezentacja nowości na rynku wydawniczym i pomocy naukowych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Poczynając od tego roku, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informujemy, że ze względów czysto ekologicznych rezygnujemy z papierowej formy certyfikatów uczestnictwa, które w znaczącej większości zalegają nasze i Wasze szuflady. Certyfikaty otrzymają Państwo w formie cyfrowej (PDF) przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Rozumiemy jednak, że mogą wystąpić takie sytuacje, kiedy papierowy certyfikat będzie potrzebny – wówczas można zgłosić taką potrzebę organizatorom podczas trwania konferencji i certyfikat taki zostanie na miejscu wydrukowany.

Zwracamy się również z prośbą o zwrot plastikowych identyfikatorów po konferencji. Przygotujemy na nie specjalne pudełko, które umieścimy na katedrze lub innym widocznym miejscu. Wykorzystamy je ponownie na następnej konferencji.

Dziękujemy za zrozumienie i wspólny mały wkład w ochronę środowiska.