KOMITET ORGANIZACYJNY

przewodniczący:

  • prof. dr hab. Krzysztof Szymański – Wydział Fizyki UwB

członkowie:

  • dr Marek Brancewicz – Wydział Fizyki UwB
  • dr Wojciech Olszewski – Wydział Fizyki UwB
  • dr hab. Katarzyna Rećko prof. UwB – Wydział Fizyki UwB
  • dr Katarzyna Waszkielis – ZSEiT w Olsztynie
  • mgr Paweł Andryszak – I LO w Białymstoku, IV LO w Białymstoku
  • mgr Tomasz Białkowski – III LO w Białymstoku, I SLO w Białymstoku

WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Białostocki
  • Polska Akademia Nauk oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie