PROGRAM KONFERENCJI*

9:00 – 9:10 prof. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI, Wydział Fizyki UwB, Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

09:10 – 10:00 prof. LECH MANKIEWICZ, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, „O tym jak fizyk z PAN poszedł uczyć w szkole i co z tego wynikło” (streszczenie) (wideo)

10:00 – 10:50 prof. dr hab. PAWEŁ ŁUKÓW, Wydział Filozofii UW, „Czy moralności niezbędna jest religia?” (streszczenie)

10:50 – 11:20 Przerwa kawowa

11:20 – 12:10 dr hab. lek. DARIUSZ WŁODAREK prof. SGGW, Kierownik Zakładu Dietetyki, „Zasady prawidłowego żywienia dla młodzieży” (streszczenie) (wideo)

12:10 – 13:10 Przerwa obiadowa (+ zdjęcie konferencyjne)

13:10 – 14:00 dr MIECZYSŁAW KAROL NAPARTY, Politechnika Bydgoska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, „Problem skali – czyli czy krasnoludki są na świecie?” (streszczenie)

14:00 – 14:30 Przerwa kawowa

14:30 – 15:20 dr inż. KAZIMIERZ GUT, Politechnika Śląska, Katedra Optoelektroniki, „Optoelektronika w życiu codziennym” (wideo)

15:20 – 16:10 mgr inż. EWELINA KĘDZIERSKA, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 w Warszawie, „Różne podejścia do dydaktyki fizyki na przykładzie postaci Mieczysława Wolfkego” (streszczenie) (wideo)

16:10 – 16:30 Dyskusja uczestników konferencji

16:30 Zamknięcie konferencji