PROGRAM KONFERENCJI

Wstępny program ramowy pojawi się najprawdopodobniej w okolicy czerwca 2022.