WAŻNE TERMINY

01.05.2022 – Otwarcie rejestracji uczestników

01.08.2022 – Termin zgłaszania wystąpień

04.09.2022 – Zamknięcie rejestracji uczestników

24.09.2022 – VI Konferencja Nauczycieli Fizyki 2022