WAŻNE TERMINY

12.04.2022 – Otwarcie rejestracji uczestników

01.08.2022 – Ostateczny termin zgłaszania wystąpień

11.09.2022 – Zamknięcie rejestracji uczestników

24.09.2022 – VI Konferencja Nauczycieli Fizyki 2022