Opis projektu

(do pobrania: mini-plakat z krótką informacją o Warsztatach 0.5MB)

Proponowane warsztaty „Z fizyką w przyszłość” to impreza popularyzująca nauki ścisłe kierowana do młodzieży licealnej. W interdyscyplinarny sposób będzie poruszana tematyka z fizyki, matematyki, informatyki oraz robotyki. Wspólnym mianownikiem spotkań będzie praktyczne przedstawienie spotykanych w codziennym życiu technologii informatycznych. Atutem warsztatów jest planowana forma – zajęcia praktyczne, w małych grupach.

Warsztaty w małych grupach

Warsztaty w małych grupach

Wychodząc na przeciw zainteresowaniu młodzieży w poznawaniu nowinek technicznych otwieramy uniwersyteckie laboratoria. Pod okiem doświadczonych fizyków w pracowniach doświadczalnych i komputerowych będziemy przedstawiać wzajemne powiązanie nauk ścisłych, skupione wokół zagadnień z fizyki, szeroko wykorzystując technologię informatyczną (IT). Uczestnicy zbudują proste układy elektroniczne sterowane mikrokontrolerem (platforma Arduino), zaprojektują elementy gotowe do wydrukowania na drukarkach 3D, wykonają pomiary wielkości fizycznych z wykorzystaniem komputera i nie tylko, a także stworzą prostą grę komputerową z wykorzystaniem grafiki trójwymiarowej. Doświadczenia fizyczne pełnią tu niezbędną rolę poznawczą, ilustrują metody badawcze, analizę danych i wprowadzają do samodzielnego budowania układów. Małe grupy, a przez to łatwa interakcja z prowadzącym, pozwoli rozwinąć kreatywne myślenie a także wprowadzi do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Warsztaty obejmują pięć bloków tematycznych, na które uczestnicy zapisują się w zależności od zainteresowań. Istnieje możliwość zapisu jednego uczestnika na wszystkie bloki tematyczne, jak też na dowolną ich liczbę. Przewidziane są 4 spotkania w ciągu jednego miesiąca dla każdego bloku oraz do 5 grup uczniowskich na blok (maksymalnie do 12 osób w grupie). Spotkania będą odbywać się w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Dzięki temu uczeń będzie miał możliwość dogodnego doboru terminu uczestnictwa w wybranym warsztacie, oraz niekolidowania z zajęciami szkolnymi. Przewidziane są dwie edycje warsztatów. W zależności od liczby zgłoszeń uczestników druga edycja będzie powtórzeniem lub kontynuacją (na poziomie rozszerzonym).

Warsztaty obejmują pięć bloków tematycznych:
1) Klasyczne doświadczenia fizyka – eksperymentatora.
2) Eksperymenty fizyczne wspomagane komputerowo.
3) Robotyka dla każdego.
4) Drukarki 3D – modelowanie trójwymiarowe.
5) Fizyka, grafika i gry komputerowe.

Spektakularne pokazy z fizyki – 2 spotkania w soboty.

Oprócz regularnych spotkań w dni powszednie planowane są dwa spotkania sobotnie, kierowane do wszystkich uczestników – otwierające oraz podsumowujące warsztaty (połączone z prezentacją najlepszych prac). Terminy spotkań będą ustalone w trakcie trwania Warsztatów.

Spotkania sobotnie dla wszystkich uczestników przewidują spektakularne pokazy zjawisk fizycznych (po 1 godzinie), połączone z wykładami wyjaśniającymi ich naturę. Prowadzone będą przez zaproszonych gości, a ich tematyką będzie:

 1.  Zjawiska falowe ilustrowane płomieniami (rura Rubensa):
  a) Fala stojąca. Odbicie się fal.
  b) Prędkość dźwięku w gazach.
 2.  Zasady fizyki klasycznej (drugie spotkanie):
  a) Zasady dynamiki Newtona w pokazach. Zasady zachowania pędu w pokazach.
  c) Zjawisko rezonansu.
  d) Ruch obrotowy. Zasada zachowania momentu pędu.

Drugie (a zarazem ostatnie) spotkanie przewiduje prezentację najciekawszych prac wykonanych przez uczestników.

Dwie edycje Warsztatów

Odbędą się dwie edycje Warsztatów: październik i listopad 2016 oraz marzec i maj 2017. Prosimy więc śledzić naszą stronę.