Fizyka, grafika i gry komputerowe

Podczas warsztatów zostaną omówione trzy elementy, które są zwykle niezbędne przy tworzeniu gry komputerowej – będzie to grafika, a w szczególności grafika trójwymiarowa, fizyka potrzebna do stworzenia fizycznego silnika gry oraz metody numeryczne do rozwiązywania równań ruchu. W części fizycznej zostanie omówiona kinematyka i dynamika punktu materialnego, dynamika układu punktów materialnych z więzami i
zderzenia. W części numerycznej zostaną omówione wybrane metody całkowania układów równań różniczkowych.

Kursant doskonali umiejętność programowania w języku C/C++, rozwija umiejętności algorytmicznego myślenia, oraz łączenia wszystkich poznawanych treści w całość – tworząc trójwymiarową grę komputerową. Od kursanta wymagane są podstawy programowania w języku C/C++. Przed przystąpieniem do zajęć nie sprawdzamy umiejętności uczestnika w programowaniu, ale podczas zajęć nie będą one tłumaczone.

Szczegółowy plan spotkań:
a) Wprowadzenie do grafiki 3D: utworzenie kontekstu rysowania, rysowanie prostych obiektów, teksturowanie.
b) Dynamika układu punktów materialnych, prosty model monocykla.
c) Numeryczne rozwiązywanie równań ruchu metodą Rungego-Kutty.
d) Połączenie wcześniej poznanych elementów w grę Monocykl.

Projekt gry komputerowej FIZOL