Klasyczne doświadczenia fizyka – eksperymentatora

Zajęcia praktyczne mające na celu realizację zadań doświadczalnych zawartych w podstawie programowej, wraz z poznaniem rachunku błędów pomiarowych i jego praktycznym zastosowaniem w opracowaniu danych doświadczalnych. Spotkania mają na celu przybliżyć klasyczny warsztat pracy fizyka – eksperymentatora. Ma to ogromne znaczenie dla osób zdających rozszerzoną maturę z fizyki. Uczestniku warsztatów zdobywa umiejętności w budowie prostych układów doświadczalnych, stosowania przyrządów pomiarowych oraz analizy otrzymanych danych. Zajęcia rozwijają zdolności kreatywnego myślenia i intuicje doświadczalne potrzebne w rozwiązywaniu problemów pomiarowych.

Eksperymentuj klasycznie

Eksperymentuj klasycznie

Zdobyta wiedza oraz umiejętności poszerzą wiedzę szkolną i doskonale wkomponują się w treści podstawy programowej.  Idealnie nadają się  dla osób przygotowujących się do matury z fizyki.

Przykładowe zajęcia obejmują:
a) Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego.
b) Wyznaczanie przyśpieszenia ciała w ruchu jednostajnie zmiennym przyśpieszonym.
c) Wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego.
d) Ruch po okręgu – badanie siły dośrodkowej.
e) Sprawdzenie zasad dynamiki dla ruchu obrotowego.
f) Wyznaczanie charakterystyki prądowo napięciowej opornika, żarówki , diody.
g) Sprawdzenie praw Kirchhoffa.
h) Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych.
i) Wyznaczanie współczynników tarcia statycznego i kinetycznego.
j) Badanie drgań wahadła matematycznego i sprężynowego