Działalność organizacyjna

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

  • od 2012 – Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Działalność organizacyjna:

  • od 2024 – Prodziekan Wydziału Fizyki ds. ogólnych i nauki;
  • od 2021 – skarbnik Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
  • od 2020 – członek Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego Wydziału Fizyki;
  • od 2019 – korespondent Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
  • od 2019 – członek Rady Wydziału Fizyki;
  • 2013 – administrator zadania „Badanie konkurencji Uniwersytetu w Białymstoku” w ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku;
  • 2012 – 2014 – sekretarz Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
  • 2007 – 2012 – członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
Scroll to Top