Granty i patenty

Granty:

 1. 2022 – “Magnetic characterization of gallium nano-ferrites coated with chitosan and silica” – wykonawca w grancie przyznanym przez Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Rosja (projekt PPPB/120-15/1142/2022); – grant skasowany ze względu na sytuację geopolityczną.
 2. 2022 – “Investigation of hydrophilic functionalized gallium ferrite – magnetite nanoparticles by SANS and neutron diffraction techniques- continuation” – wykonawca w grancie przyznanym przez Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Rosja (projekt PPPB/120-8/1142/2022); – grant skasowany ze względu na sytuację geopolityczną.
 3. 2021 – “Investigation of hydrophilic functionalized gallium ferrite – magnetite nanoparticles by SANS and neutron diffraction techniques- continuation” – wykonawca w grancie przyznanym przez Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Rosja (projekt 75-15/04-4-1121-2015/2021);
 4. 2020 – “Investigation of hydrophilic functionalized gallium ferrite – magnetite nanoparticles by SANS and neutron diffraction techniques” – wykonawca w grancie przyznanym przez Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Rosja (projekt 75-15/04-4-1121-2015/2020);
 5. 2019 – 2023 – “Obrazowanie oddziaływań nadsubtelnych w spektrometrii mössbauerowskiej” – wykonawca w grancie przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki (projekt 2018/31/B/ST3/00279);
 6. 2014 – 2015 – „Zeolitic materials as host structures for nanoparticles. Synthesis, advanced characterisation and nanotechnological, catalytic and environmental applications” – wykonawca w grancie przyznanym przez Ministerio de Economia y Competitividad de España (projekt MAT2012-38567-C02-02);
 7. 2013 – „Badania nadprzewodników na bazie żelaza” – główny wykonawca w grancie finansowanym ze środków służących rozwojowi młodych naukowców;
 8. 2012 – „Badania wpływu koncentracji wody na zmiany lokalnego otoczenia jonu żelaza w wybranych elektrolitach” – główny wykonawca w grancie finansowanym ze środków służących rozwojowi młodych naukowców;
 9. 2011 – „Badania mössbauerowskie elektrolitów na bazie acetonu” – główny wykonawca w grancie finansowanym ze środków służących rozwojowi młodych naukowców;
 10. 2008 – 2011 – „Metoda niezmienników w spektroskopii mössbauerowskiej i zastosowanie do mikroskopowych badań wybranych układów magnetycznych” – wykonawca w grancie przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt N N202 172335);
 11. 2007 – 2008 – „Elektrolit i sposób nanoszenia warstw metali, zwłaszcza żelaza, kobaltu, niklu, miedzi i cynku” – wykonawca w grancie przyznanym w ramach programu Ministra „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych” (na podstawie decyzji Nr DWI-1/E-342/PMPP/2007 z dnia 23 listopada 2007).

Patenty:

 1. K.Szymanski i W.Olszewski, „Sposób nanoszenia warstw metali, zwłaszcza żelaza, kobaltu, niklu, miedzi i cynku oraz elektrolit do wytwarzania warstw metalicznych” – Patent UPRP Nr 207757.
Scroll to Top