Prace licencjackie i magisterskie

Promotor prac magisterskich:

Promotor prac licencjackich:

  • 2017 – Amadeo Toledo Amor: „Implementation and Development of a Fluid Cell at CLAESS beamline for Biological Fluids Characterization. Preliminary studies.” – we współpracy z Synchrotronem Alba (Hiszpania) oraz Universita Autonoma de Barcelona (Hiszpania).

Recenzent prac magisterskich:

  • 2021 – Paweł Butkiewicz: „Wyznaczanie składowych tensorów oddziaływań nadsubtelnych w spektroskopii mössbauerowskiej”
  • 2021 – Agnieszka Krzystyniak: „Badanie własności strukturalnych nanocząstek magnetytu domieszkowanego jonami Mn,Co, Ni i Cu”

Recenzent prac licencjackich:

  • 2013 – Katarzyna Kaluta: „Fizyczne podstawy elektrokardiografii”
Scroll to Top