Informacje podstawowe

Dane personalne:

 • Imię i nazwisko: Wojciech Olszewski
 • Data urodzenia: 09.01.1980
 • Miejsce urodzenia: Białystok

Identyfikacja naukowa:

Wykształcenie:

 • 04.06.2013 – obrona rozprawy doktorskiej „Lokalna struktura jonu żelaza w wybranych elektrolitach oraz perspektywy ich zastosowań” napisanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Szymańskiego, prof UwB;
 • 2011 – 2012 – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku; studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi” (świadectwo z oceną bardzo dobrą);
 • 21.06.2004 – obrona pracy magisterskiej „Anizotropia absorpcji rezonansowej w monokrysztale MnFeCu” napisanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Szymańskiego;
 • 1999 – 2004 – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno – Fizyczny; studia na kierunku Fizyka (dyplom z oceną bardzo dobrą);
 • 1995 – 1999 – Liceum Ogólnokształcące nr I im. T. Kościuszki w Łomży, klasa o profilu matematyczno – fizycznym;
 • 1987 – 1995 – Szkoła Podstawowa nr II im. W. Broniewskiego w Łomży.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 01.10.2020 – praca na stanowisku adiunkta na Wydziale Fizyki UwB;
 • 03.03.2019 – 30.09.2020 – praca na stanowisku asystenta na Wydziale Fizyki UwB;
 • 03.03.2014 – 02.03.2019 – staż podoktorski w ALBA-CELLS Synchrotron Light Facility, Cerdanyola del Vallès, Hiszpania;
 • 21.02.2005 – 02.03.2014 – praca na stanowisku asystenta na Wydziale Fizyki UwB.
Scroll to Top