Wyróżnienia i nagrody

  1. 2019 – Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu oraz organizacji imprez Wydziału Fizyki UwB odbywających się w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
  2. 2013 – Nagroda Rektora za pracę naukową;
  3. 2012 – Roczne stypendium doktoranckie w ramach Podlaskiego Funduszu Stypendialnego;
  4. 2012 – Nagroda za najlepszy plakat prezentowany podczas konferencji „Mössbauer Spectroscopy in Materials Science”, Olomouc, Czechy;
  5. 2010 – Nagroda Rektora za pracę naukową;
  6. 2009 – Podziękowanie za wkład w wystawę „LHC: jak to działa?”;
  7. 2008 – Nagroda Rektora za pracę naukową;
  8. 2008 – Nagroda za najlepszy plakat prezentowany podczas konferencji „9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science”, Ameliówka, Polska.
Scroll to Top