Wykłady i plakaty

Zaproszone wykłady w języku angielskim:

 1. W. Olszewski, L. Simonelli, C. Marini, N. Ramanan, M. Okubo, T. Mizokawa, N. L. SainiThe role of the atomic bond strengths and structural disorder in MXene materials for rechargeable ion-batteries; 3rd International Conference on Battery and Fuel Cell Technology (2018); Londyn, Wielka Brytania;
 2. W. Olszewski, L. Simonelli, C. Marini, M. Avila, M. Okubo, T. Mizokawa, N. L. Saini „Study of Li and Na-ion cathode materials by hard x-ray absorption and emission spectroscopies”; Invited talk; EMN Meeting on Fuel Cells (2016), Jeju, Korea Południowa.

Wykłady w języku angielskim:

 1. W. Olszewski,The impact of structural disorder on the properties of selected cathode materials; Wydział Fizyki; (2024) Białystok, Polska;
 2. W. Olszewski, C. Marini, S. Kajiyama, M. Okubo, A. Yamada, T. Mizokawa, N.L. Saini, L. Simonelli „XAS measurements of Ti Based MAX and MXene Materials”; 7th European Congress on Advanced Nanotechnology and Nanomaterials, Rzym, Włochy;
 3. W. Olszewski, C. Marini, S. Kajiyama, M. Okubo, A. Yamada, T. Mizokawa, N.L. Saini, L. Simonelli „Investigating the Local Structure of Ti Based MXene Materials by Temperature Dependent X-Ray Absorption Spectroscopy”; X AUSE Conference & V ALBA user’s meeting (2022), Barcelona, Hiszpania;
 4. W. Olszewski, L. Simonelli, C. Marini, N. Ramanan, M. Okubo, T. Mizokawa, N. L. SainiInvestigation of MXene materials for rechargeable ion-batteries; 20th International Conference on Advanced Energy Materials and Research (2018); Dublin, Irlandia;
 5. W. Olszewski, L. Simonelli, C. Marini, M. Avila, M. Okubo, T. Mizokawa, N. L. Saini „Local properties of V2O5 probed by X-ray absorption spectroscopy”; Materials Research Society meeting (2017); Boston, USA;
 6. W. Olszewski, L. Simonelli, C. Marini, M. Avila, M. Okubo, T. Mizokawa, N. L. Saini „Nano-structuring effects on the local properties of V2O5 probed by temperature dependent X-ray absorption spectroscopy”; European Materials Research Society Fall meeting (2016); Warszawa, Polska;
 7. W. Olszewski, M. Avila, „BL22 – CLÆSS Core Level Absorption & Emission Spectroscopies status & near future upgrades”; EAgLE Workshop: New challenges and solutions for XAS data analysis part I – mXAN code for XANES analysis (2014); Warszawa, Polska;
 8. W. Olszewski, „Changes in local structure of iron ion in selected electrolytes”; ALBA-CELLS; (2014) Cerdanyola del Valles, Hiszpania.

Wykłady w języku polskim:

 1. U. Klekotka, W. Olszewski, M. Bielicka, D. Satuła, B. Kalska-Szostko, „Wpływ warunków syntezy na właściwości nanocząstek tlenku żelaza – badania temperaturowe”; Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej; (2024) Zawiercie, Polska.
 2. W. Olszewski, „Badania materiałów katodowych metodą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej”; Wydział Fizyki; (2020) Białystok, Polska;
 3. W. Olszewski, „Lokalna struktura jonu żelaza w wybranych elektrolitach oraz perspektywy ich zastosowań”; Wydział Fizyki; (2013) Białystok, Polska;
 4. W. Olszewski, „Nadprzewodzące właściwości chalkogenidków żelaza”; Wydział Fizyki; (2011) Białystok, Polska;
 5. W. Olszewski, „Zmiany lokalnego otoczenia jonu Fe(II) w elektrolitach na bazie wody i acetonu”; Wydział Fizyki; (2010) Białystok, Polska;
 6. W. Olszewski, „Badania XAFS elektrolitów – wodnego i acetonowego”; Wydział Fizyki; (2009) Białystok, Polska;
 7. W. Olszewski, K.Szymański, D.Satuła, M.Biernacka, E.K.Talik, „Badania warstw Fe nanoszonych z elektrolitu na bazie acetonu”; Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej; (2008) Koninki, Polska;
 8. W. Olszewski, „Warstwy metaliczne otrzymywane z elektrolitów na bazie ketonów”; Instytut Fizyki Doświadczalnej; (2007) Białystok, Polska;
 9. W. Olszewski, K.Szymański, D.Satuła, L.Dobrzyński, „Wyznaczenie tekstury magnetycznej przy użyciu CEMS z promieniowaniem spolaryzowanym kołowo”; Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej; (2006) Częstochowa-Koszęcin, Polska;
 10. W. Olszewski, „Metody polarymetryczne w spektroskopii Mössbauera”; Instytut Fizyki Doświadczalnej; (2005) Białystok, Polska.

Plakaty:

 1. P. Butkiewicz, M. Biernacka, W. Olszewski, D. Satuła, K. Rećko, P. Dziawa, K. Szymański „Scanning electron microscopy investigations of GaFeO3 single crystal”; IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics (2022); Tours, Francja;
 2. W. Olszewski, K. Rećko, C. Marini, D. Satuła, G. Andre, U. Wykowska „Local structural study of orthogonal and hexagonal multiferroic GaFeO3 samples prepared by sol-gel methods”; International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (2017); Praga, Czechy;
 3. W. Olszewski, K. Rećko, C. Marini, D. Satuła, G. Andre, U. Wykowska „Temperature study of multiferroic GaFeO3 samples prepared by sol-gel method”; European Materials Research Society Fall meeting (2015); Warszawa, Polska;
 4. W. Olszewski, K. Rećko, C. Marini, D. Satuła, G. Andre, U. Wykowska „Local structural study of multiferroic GaFeO3 samples”; 5th European Conference on Molecular Magnetism (2015); Zaragoza, Hiszpania;
 5. W. Olszewski, K. Rećko, D. Satuła, G. Andre, U. Wykowska „Studies of orthorhombic and hexagonal GaFeO3 multiferroic compound”; SAC – Science Advisory Board Meeting (2014); Cerdanyola del Valles, Hiszpania;
 6. W. Olszewski, K. Szymański, D. Satuła „Mössbauer Measurements Of Iron In Acetone Based Frozen Electrolytes”; „Mössbauer Spectroscopy in Materials Science” (2012); Olomouc, Czechy; Nagroda za najlepszy plakat;
 7. W. Olszewski, K. Szymański, D. Satuła, D. Oleszak „Mössbauer investigation of bcc, Fe based, multicomponent alloys”; Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej (2012); Lublin, Polska;
 8. W. Olszewski, K. Szymański „Mössbauer Measurements Of Iron In Water & Acetone Based Electrolytes”; 7th Seeheim Workshop on Mössbauer Spectroscopy (2011); Frankfurt, Niemcy;
 9. W. Olszewski, K. Szymański, P. Zaleski, D. A. Zając „Changes in local structure of Fe(II) ion in water and acetone based solutions”; 14th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (2009); Camerino, Włochy;
 10. W. Olszewski, K. Szymański, P. Zaleski, D. A. Zając „EXAFS analysis of Fe2+ water and acetone based solution”; 9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (2008); Ameliówka, Polska; Nagroda za najlepszy plakat;
 11. W. Olszewski, K. Szymański, R. Sobiecki „3d-metallic layers electrochemically deposited from nearly nonaqueous electrolyte”; The MAG-EL-MAT Scientific Network Members Meeting „New materials for magnetoelectronics” (2007); Będlewo, Polska;
 12. W. Olszewski, K. Szymański, D. Satuła, L. Dobrzyński „Applications of CEMS with circularly polarized radiation”; XVIII International School on Physics and Chemistry of Condensed Matter “Spectroscopy of Modern Materials” (2006); Białowieża, Polska;
 13. W. Olszewski, K. Szymański, L. Dobrzyński, D. Satuła „Conversion electron Mössbauer spectroscopy with a single-line circularly polarized source”; Sixth Seeheim Workshop on Mössbauer Spectroscopy (2006); Seeheim, Niemcy;
 14. W. Olszewski, K. Szymański, L. Dobrzyński, D. Satuła, J. Jankowska-Kisielińska „Magnetic moments distribution in gamma-Mn-Fe single crystal”; XVII International School on Physics and Chemistry of Condensed Matter and V International Symposium on Physics in Material Science „Materials in Transition” (2005); Białowieża, Polska.
Scroll to Top