Zajęcia dydaktyczne

Rok akademicki 2020/2021:

 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej (kon.)
 • Budowa materii (wyk.) – w języku angielskim
 • Budowa materii (lab.) – w języku angielskim
 • Rachunek niepewności pomiarowych (lab.)
 • Narzędzia komputerowe (lab.) – w języku angielskim
 • Komputerowe techniki pomiarowe (lab.)
 • Wizualizacja danych (lab.)

Rok akademicki 2019/2020:

 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej (kon.)
 • Termodynamika (lab.) – w języku angielskim
 • Pracownia fizyczna (lab.)
 • Budowa materii (lab.) – w języku angielskim
 • Podstawy fizyki jądrowej i cząstek elementarnych (lab.) – w języku angielskim
 • Rachunek niepewności pomiarowych (lab.)
 • Komputerowe techniki pomiarowe (lab.)
 • Wizualizacja danych (lab.)
 • Promocja dyscypliny fizyka w szkolnictwie powszechnym (kon.)

Rok akademicki 2018/2019:

 • Algebra (lab.)
 • Komputerowe metody obliczeniowe (lab.) – w języku angielskim
 • Komputerowe techniki pomiarowe (lab.)
 • Wizualizacja danych (kon.)

Rok akademicki 2017/2018:

 • Urlop naukowy

Rok akademicki 2016/2017:

 • Urlop naukowy

Rok akademicki 2015/2016:

 • Urlop naukowy

Rok akademicki 2014/2015:

 • Urlop naukowy

Rok akademicki 2013/2014:

 • Termodynamika (lab.)
 • Wstęp do fizyki (ćw.)
 • Podstawy fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych (lab.)
 • II Pracownia fizyczna
 • Informatyka

Rok akademicki 2012/2013:

 • Komputerowe metody obliczeniowe I
 • II Pracownia fizyczna
 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej (lab.)
 • Wstęp do fizyki (ćw.)
 • Wstęp do fizyki (lab.)
 • Narzędzia komputerowe
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Rok akademicki 2011/2012:

 • Podstawy fizyki cząstek elementarnych
 • Metody komputerowe (ECDL)
 • Elementy fizyki teoretycznej
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • Wstęp do fizyki
 • I pracownia fizyczna
 • II pracownia fizyczna
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (zastępstwo)

Rok akademicki 2010/2011:

 • Metody komputerowe (ECDL)
 • Informatyka
 • Budowa materii
 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • II pracownia fizyczna
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Rok akademicki 2009/2010:

 • Rachunek błędu
 • Metody opracowania wyników pomiarowych
 • Fizyka – seminarium
 • Budowa materii
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Rok akademicki 2008/2009:

 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • Rachunek błędu
 • Fizyka – seminarium
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej

Rok akademicki 2007/2008:

 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • Rachunek błędu
 • Informatyka
 • Fizyka – seminarium
 • III pracownia fizyczna

Rok akademicki 2006/2007:

 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • Programowanie w języku FORTRAN
 • Programowanie w internecie
 • Konwersatorium z fizyki
 • Elektryczność i magnetyzm
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej

Rok akademicki 2005/2006:

 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • Programowanie w języku FORTRAN
 • Programowanie I
 • I pracownia fizyczna
 • Eksperyment fizyczny wspomagany komputerowo
 • Programy aplikacyjne

Rok akademicki 2004/2005:

 • Eksperyment fizyczny wspomagany komputerowo
 • Programowanie w języku FORTRAN
 • Programy aplikacyjne
Scroll to Top