Podstawy fizyki fazy skondensowanej [KON]

Informacje podstawowe:

Ćwiczenia rachunkowe prowadzone do wykładu prof. dr hab. Krzysztofa Szymańskiego. Zajęcia rozwijają wiadomości podawane na wykładzie i przybliżają od strony rachunkowej najważniejsze zagadnienia fizyki fazy skondensowanej. Istotnym zadaniem ćwiczeń jest kształcenie wyobraźni przestrzennej oraz pomoc w zrozumieniu procesów zachodzących w materii skondensowanej w oparciu o mechanikę kwantową.

Materiały:

Skrypt z zadaniami:

Kolokwia:

  • Kolokwium 1 [16.11.2021]:
  • Kolokwium 2 [25.01.2022]:
  • Kolokwium poprawkowe [01.02.2022]:

Warunki zaliczenia:

W semestrze odbędą się dwa kolokwia. Kolokwium pierwsze obejmuje zagadnienia prezentowane na ćwiczeniach 1 – 6 i odbędzie się po zakończeniu tego cyklu zajęć. Kolokwium drugie odbędzie się po omówieniu zagadnień z ćwiczeń 8 – 13. Dodatkowo przed zajęciami przeprowadzane będą krótkie wejściówki.
Maksymalna ocena z każdego z kolokwiów wynosi 40 punktów. Z kartkówek natomiast można uzbierać 20 punktów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie powyżej 50% punktów z obu kolokwiów i wejściówek.
Dodatkowo studentowi przysługuje podejście do kolokwium poprawkowego. Odbędzie się ono na ostatnich zajęciach.
W przypadku niespełnienia powyższych warunków ostateczne podejście do zaliczenia przedmiotu odbędzie się w trakcie trwania sesji poprawkowej.

Scroll to Top