Podstawy fizyki jądrowej i cząstek elementarnych [LAB]

Informacje podstawowe:

Laboratorium prowadzone do wykładu prof. dr hab. Eugeniusza Żukowskiego w semestrze zimowym 2019/2020.

Materiały:

Regulaminy:

Zadania rachunkowe [R] i ćwiczenia laboratoryjne [L]:

Warunki zaliczenia:

Przed zajęciami przeprowadzane będą krótkie wejściówki sprawdzające stan wiedzy i przygotowania do przeprowadzenia danego doświadczenia. Maksymalna ocena z wejściówki wynosi 5 pkt.
Po wykonaniu doświadczenia należy sporządzić stosowne sprawozdanie z jego przebiegu. Maksymalna ocena ze sprawozdania wynosi 15 pkt.
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie powyżej 50% punktów ze sprawozdań i wejściówek.

Scroll to Top