Pracownia fizyczna [LAB]

Informacje podstawowe:

Ćwiczenie „Efekt Mössbauera” w ramach laboratorium „Pracownia fizyczna”.

Materiały:

Regulaminy:

Kolokwium wstępne:

Instrukcje do ćwiczeń:

Struktury badanych materiałów:

Literatura:

  • „Encyklopedia fizyki współczesnej”, PWN, W-wa 1983;
  • J. Bara, „Spektroskopia mössbauerowska”, materiały Letniej Szkoły Magnetyzmu, Białowieża 1987;
  • A. Oleś „Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego” WNT, W-wa 1993;
  • Skrypt „Mössbauer In Uppsala” Uppsala University, 1993 (skrypt w języku angielskim do wypożyczenia u prowadzącego).

Warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium wstępnego, wykonanie pomiarów oraz złożenie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Scroll to Top