Rachunek niepewności pomiarowych [LAB]

Informacje podstawowe:

Laboratorium prowadzone do wykładu dr hab. Mariana Stanisława Uby, prof. UwB w semestrze zimowym 2020/2021.

Materiały:

Warunki zaliczenia:

W semestrze odbędzie się jedno kolokwium. Dodatkowo pojawiać się będą zadania do rozwiązania w domu.
Maksymalna ocena z kolokwium wynosi 80 punktów. Z prac domowych natomiast można uzbierać 20 punktów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie powyżej 50% punktów z kolokwium i zadań domowych.
Dodatkowo studentowi przysługuje podejście do kolokwium poprawkowego. Odbędzie się ono przed sesją egzaminacyjną we wcześniej ustalonym terminie.
W przypadku niespełnienia powyższych warunków ostateczne podejście do zaliczenia przedmiotu odbędzie się w trakcie trwania sesji poprawkowej.

Scroll to Top