Technologia informacyjna dla prawników [CW]

Informacje podstawowe:

Głównym zadaniem ćwiczeń jest zapoznanie się z możliwościami pakietu biurowego Microsoft Office (Word i Excel).

Materiały:

Warunki zaliczenia:

 • W semestrze odbędzie się jedno kolokwium.
 • Kolokwium sprawdzać będzie umiejętność tworzenia i edycji tekstu w programie Word z wykorzystaniem elementów prostych obliczeń i wizualizacji danych w programie Excel.
 • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie powyżej 50% punktów z kolokwium:
  • 51 – 60 % – 3.0
  • 61 – 70 % – 3.5
  • 71 – 80 % – 4.0
  • 81 – 90 % – 4.5
  • 91 – 100 % – 5.0
 • Dodatkowo studentowi przysługuje podejście do kolokwium poprawkowego. Odbędzie się ono w terminie ustalonym z osobami poprawiającymi się.
 • W przypadku niespełnienia powyższych warunków ostateczne podejście do zaliczenia przedmiotu odbędzie się w trakcie trwania sesji poprawkowej.
Scroll to Top