Narzędzia komputerowe [LAB]

Informacje podstawowe:

Laboratorium prowadzone do wykładu dr Jana Kisielewskiego w semestrze zimowym 2021/2022.

Materiały:

Warunki zaliczenia:

W semestrze odbędą się dwa kolokwia (zajęcia 8 i 14).
Maksymalna ocena z każdego z kolokwiów wynosi 50 punktów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie powyżej 50% punktów z obu kolokwiów.
Dodatkowo studentowi przysługuje podejście do kolokwium poprawkowego. Odbędzie się ono na ostatnich zajęciach (zajęcia 15).
W przypadku niespełnienia powyższych warunków ostateczne podejście do zaliczenia przedmiotu odbędzie się w trakcie trwania sesji poprawkowej.

Scroll to Top