Wybrane zrealizowane projekty

  • National Centrum of Nanophysics and Spintronics – SPINLAB: (od 2013) CENTRUM Centrum SPINLAB
  •  Statics and dynamics of magnonic and magnetophotonic crystals – SYMPHONY (2012 -2015):  TEAM  TEAM UwB TEAM UwB TEAM UwB
  • Harmonia 3 (NCN ID: 2012/06/M/ST3/00475) Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym (2013-2017 ).Projekt realizowane przez konsorcjum UwB  (koordynator prof. dr hab. Maziewski) i IFPAN  (koordynator zadań IFPAN dr hab. M.Tekielak, prof. UwB) HARMONIA-TIGER
  • ARTMAG – „Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej” (2007-2013)ArtmagArtmag
  • Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetismat the nanoscale (2008-2012) Fantomas
  • Sixth Framework Programme of the EU Marie Curie Action, TRANSFER OF KNOWLEDGE, „Combined study of nanostructured magnetic materials” (2004-2009) NANOMAG-LAB HOMENANOMAG-LAB

POLONIUM

Badania reorientacji spinowej w nanostrukturach Co naświetlonych jonami Ga+, 2012-2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DPD-WWM-183-8565-1/MBA/12

PRELUDIUM

Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt; 2012-2013 Narodowe Centrum Nauki Nr DEC-2011/03/N/ST3/02408 z dnia 2012-06-20 PM

Opus 7

Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk / wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe
NCN ID: 2014/13/B/ST5/01834
Projekt realizowane przez konsorcjum IFPAN (koordynator prof. dr hab. A.Wawro) i UwB (koordynator zadań UwB dr hab. M.Tekielak, prof. UwB)

INNE

Kilkanaście projektów badawczych realizowanych w Białymstoku od końca lat siedemdziesiątych do lat 90 – PR-3, CPBP, CPBR, KBN, MNiSW. Kilkanaście grantów aparaturowych, trzy granty promotorskie.

ZFM brał udział w działalności sieci:

NANOMATERIAŁY MAGNETYCZNE, (2003-2006)
Nowe materiały dla magnetoelektroniki Mag-El-Mat, (2003-2008)

Projekty międzynarodowe

  • „Detection of Plasma Clusters with Thin Magnetic Films – Technical Feasibility Study” projekt finansowany przez European Office of Aerospace Research and Development;
  • „Magnetic Properties of Novel Ultrathin Films” – projekt finansowany przez Unię Europejską (Human Capital Mobility);
  • „Nanomagnetism and Growth Processes on Vicinal Surfaces” NANOMAG – projekt ESF Scientific Programme;
  • bilateralna umowa z Niemcami DAAD-MNiSW (2009-2010) „Ion-induced spin-reorientation-transition in thin Pt/Co/Pt trilayers”.