Andrzej Maziewski

Curriculum vitae

Urodzony w 1952 roku w Suwałkach
Studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Magisterium 1974 (UW),
Doktorat 1979 (IFPAN),
Habilitacja 1990 (IFPAN),
Tytuł profesora 1997 (IFPAN),
Stanowisko profesora zwyczajnego 2001 (Uniwersytet w Białymstoku).
Dyscyplina naukowa: fizyka.
Specjalność: magnetyzm
Zatrudnienie: od 1974 roku Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet w Białymstoku.

Staże naukowe:

Szereg wielomiesięcznych naukowych staży (w sumie prawie trzy lata) w USA (Uniwersytet w Kansas, Lawrence), Francji (Uniwersytet Paris-Sud, Orsay) i Niemczech (Uniwersytet w Tybindze oraz w HMI w Berlinie),

Cykl krótkich staży badawczych mających na celu wykorzystanie unikalnych urządzeń badawczych LSF (large scale facilities) do badań nanostruktur: źródła spolaryzowanych neutronów w Saclay (Francja) oraz synchrotrony: BESSY w Berlinie, Elettra w Trieście oraz ERSF w Grenoble;

Pełnione funkcje

 • kierownik (i założyciel) Zakładu Fizyki Magnetyków Uniwersytetu w Białymstoku;
 • wicedyrektor Katedry Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii UW w Białymstoku (1979),
 • 1998 – 1999 prorektor UwB ds. nauki.
 • dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym UwB (2005-2007),
 • członek Komitetu Fizyki PAN

Tematyka badawcza

Badanie właściwości magnetycznych (statycznych i dynamicznych), magnetooptycznych różnych materiałów, przejść fazowych, fotomagnetyzmu. Obiekty badań – cienkie warstwy oraz nanostruktury. Różne problemy nanotechnologii. Rozwój magnetooptycznej magnetometrii wspieranej cyfrową analizą obrazów.

Dorobek naukowy

Autor/współautor około 200 publikacji głównie w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, autor kilkudziesięciu zaproszonych wykładów wygłoszonych na konferencjach, oraz w instytucjach naukowych w różnych krajach takich jak : Anglia, Czechy, Białoruś, Francja, Holandia, Japonia, Rosja. Słowacja, Szkocja, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Włochy,

Granty badawcze krajowe:

Kierownik:

 1. kilkunastu projektów badawczych realizowanych w Białymstoku od końca lat siedemdziesiątych do lat 90 – PR-3, CPBP, CPBR, KBN, MNiSW;
 2. kilkunastu grantów aparaturowych;
 3. trzech grantów promotorskich.

Współzałożyciel:

 1. Krajowej Sieci Naukowej ARTMAG Artmag„Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej” oraz
 2. „Krajowego Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej”SPINLAB Spinlab UwB w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekty międzynarodowe

 1. „Detection of Plasma Clusters with Thin Magnetic Films – Technical Feasibility Study” European Office of Aerospace Research and Development;
 2. „Magnetic Properties of Novel Ultrathin Films” – projekt finansowany przez Unię Europejską (Human Capital Mobility);
 3. „Nanomagnetism and Growth Processes on Vicinal Surfaces” (NANOMAG) – projekt ESF Scientific Programme;
 4. „Combined study of nanostructured magnetic materials”, UE FP6 MC ToK NANOMAG-LAB NANOMAG-LAB HOME (2004-2009) (Koordynator projektu);
 5. „Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale” FANTOMAS projekt UE FP7 UE ITN (2008-2012) Fantomas;
 6. „Ion-induced spin-reorientation-transition in thin Pt/Co/Pt trilayers” grant DAAD-MNiSW (2009-2010) .

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Przewodniczący Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego od 1994 do 2004 roku

Najważniejsze nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, indywidualna 1979.
 • Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualna 1980
 • Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa 1987
 • Kilkanaście nagród Rektora UW i UwB
 • Złoty Krzyż 2001
 • medal PTF im. Krzysztofa Ernsta – 2007

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska to m.in.

 1. zorganizowanie w 1999 roku w Białymstoku XXXV Zjazdu Fizyków Polskich z towarzyszącym mu mini-festiwalem nauki;;
 2. zorganizowanie i uruchomienie „Regionalnego Laboratorium Komputerowego do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych”;
 3. współudział w uruchomienie w 3 województwach sieci szkolnych minilaboratoriów przyrodniczych (projekt edukacyjny pilotażowy finansowany przez MEN)
 4. współudział w organizacji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
 5. uruchomienie zdalnie dostępnych eksperymentów „Magnetyzm przez internet”.