Budowa materii [LAB]

Informacje podstawowe:

Laboratorium prowadzone do wykładu Budowa materii w semestrze zimowym 2020/2021.

Materiały:

Regulaminy:

Przydział ćwiczeń:

Instrukcje do ćwiczeń:

Warunki zaliczenia:

Po wykonaniu doświadczenia należy sporządzić stosowne sprawozdanie z jego przebiegu. Maksymalna ocena ze sprawozdania wynosi 10 pkt.
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie powyżej 50% punktów ze sprawozdań.

Scroll to Top