Spis Tresci

Home I'M LOST!


Ponizsza tablica zostala pomyslana jako narzedzie do szybkiego odnalezienia znanej juz strony badz tez zorientowania sie co opusciliscie w trakcie swojej "podrozy" wzdluz wytyczonych "sciezek". Tytul wciety oznacza ze strona nie znajduje sie w glownej sekwencji stron. Wciete tytuly moga logicznie przynalezec do kilku stron ciagu glownego, jednak w tablicy pojawiaja sie tylko raz.


Ogolna Informacja:

Tytulowa strona Przygody z Czastkami
Slowniczek
Slowniczek angielskich nazw czastek
Jednostki


Opis Modelu Standardowego:

Mysliciel: Model Standardowy
Podstawowe Elementy
Cztery Zywioly
 Odpowiedz na Pytanie o Cztery Zywioly
Wprowadzenie do Budowy Atomu
Czy Atom jest Czastka Fundamentalna?
Czy Jadro Atomowe jest Czastka Elementarna?
Czy Protony i Neutrony sa Czastkami Elemtarnymi?
Model Atomu
 Animowany Model Atomu
Skala Rzeczy
Czastki Elementarne
 Nazwy Czastek
Model Standardowy
Model Standardowy - Podsumowanie
 Model Standardowy - Pytania
 Antymateria
Leptony
 Tabela Leptonow
 Rozpady Leptonow
 Pytania - Rozpady Leptonow
 Neutrina
Samotne Leptony
Kwarki
 Tablica Kwarkow
 Oddzialywania Kwarkow
 Smieszne Kwarki
 Model Korkowy
 Kwark Prawdziwy (Top)
 Rozpad Kwarku Prawdziwego
Hadrony
 Bariony
 Tablica Barionow
 Ulamkowy Ladunek - Pytania
 Mezony
 Tablica Mezonow
 Masy Hadronow
 Kwarki - Pytania
Generacje Czastek Materii
Dlaczego Generacje Czastek Materii?
Czastki w Modelu Stanardowym
Co Trzyma Swiat Razem?
Cztery Oddzialywania
 Tablica Oddzialywan
 Tablica Czastek Przenoszacych Oddzialywania
Jak Oddzialywuja Czastki Materii?
 Komiks
Niewidzialna Czastka
Pytanie o Wzajemne Przyciaganie Mas
Grawitacja
Elektromagnetyzm
 Fotony
Elektromagnetyzm: Wazne Pytanie
Ostatnie Dwa Oddzialywania
Wiazania Jadrowe
Oddzialywania Silne
 Ladunek Kolorowy i Uwiezienie
Szczatkowe Oddzialywania Silne
Oddzialywania Slabe
 Pytania: Oddzialywania
 Oddzialywania Elektroslabe
 Zapach
Podsumowanie Oddzialywan
 Pytania: Czastki Przenoszace Oddzialywania
Klasyfikacja Czastek
Fermiony
 Tablica Fermionow i Bozonow
 Pytania: Fermiony i Bozony
Bozony
Uwaga na Nazwy
 Tablica Modelu Standardowego
Podsumowanie Modelu Standardowego


Metody doswiadczalne:

Sprawdzanie teorii - Poczatek sciezki doswiadczalnej
W poszukiwaniu struktury atomu
Wynik Rutherforda
Analiza Rutherforda
Jak eksperymentuja fizycy czastek
Sprobuj sam: rozproszone pociski
 Odpowiedzi do zagadki z rozproszonymi pociskami
Obserwowanie Swiata
Lepszy mikroskop
 Dlugosc fali a rozdzielczosc: przyklad jaskiniowy
 Dlugosc fali a rozdzielczosc: Moral
 Wyjasnienie zwiazku miedzy dlugoscia fali i zdolnoscia rozdzielcza
Narzedzie fizykow: Akcelerator
 Fale i czastki
Skala Wszwchswiata
Masa i energia
Zamiana energii na mase
Akceleratory
 Otrzymywanie czastek do akceleratorow
Przyspieszanie czastek
 Przyspieszanie czastek: Animacja
Rodzaje akceleratorow
Eksperymenty z tarczami stacjonarnymi
Eksperymenty ze zderzajacymi sie wiazkami
 Kinematyka zderzajacych sie wiazek
Akceleratory liniowe czy kolowe?
 Co utrzymuje czastki na orbicie kolowej?
Zalety i wady roznych akceleratorow
Najciekawsze akceleratory
 SLAC
 KEK
 Fabryka B
 Co bedziemy badac w fabrykach B
 Fermilab
 Magnesy nadprzewodzace
 CERN
 LHC i LEP
 Brookhaven
 PHOBOS
 CESR
 DESY
 H1
 ZEUS
 IHEP
Przypadek zderzenia
Detektory
Ksztalty detektorow
Wspolczesne detektory
Elementy typowego detektora
 Prawa zachowania: Quiz
Pomiar ladunku i pedu
Przekroj przez detektor
 Jakie to czastki?
Komputerowa rekonstrukcja przypadku
 Przypadek z kwarkami i z gluonem
Zakonczenie sciezki doswiadczalnej


Poza Modelem Standardowym

Poza Modelem Standardowym
Modelowanie Standardowe i Teorie
Skad bierze sie masa czastek?
Supersymetria
Teorie zunifikowane
 Wiecej o teoriach zunifikowanych
 Wielka Zunifikowana Teoria
Zunifikowana teoria wszystkich oddzialywan
Ciemna materia : rewolucja


Dlaczego czastki rozpadaja sie:

Radioaktywnosc
Czastki radioaktywne
Niezadowoleni fizycy: problem z rozpadami
Siy resztkowe wiazace nukleony w jadrze
Mechanika kwantowa
Polokres rozpadu
Masy brakujace
Czastki posredniczace w rozpadach: nosniki sil
 Czastki wirtualne
Rozne oddzialywania w rozpadach czastek
Anihilacje
Przyklady rozpadow
 Rozpad beta neutronu
 Anihilacje elektron-pozyton
 Animacja anihilacji electron/pozyton
 Produkcja kwarku Top (proton/antyproton)
 Animacja produkcji kwarku Top
 Anihilacja powab-antypowab (kwark c anty-c)
 Fotografia z komory pecherzykowej


Historia fizyki

Kalendarz najwazniejszych wydarzen w fizyce
 Starozytnosc: 500 p.n.e. - 1500 n.e.
 Rewolucja naukowa: 1500 - 1900
 Teoria kwantow: 1900 - 1964
 Model Standardowy: 1964 -