Termodynamika [LAB]

Informacje podstawowe:

Laboratorium prowadzone do wykładu dr hab. Katarzyny Rećko w semestrze zimowym 2019/2020.

Materiały:

Przydział ćwiczeń:

Zasady BHP:

Zadania z rachunku niepewności pomiarowych:

Instrukcje do ćwiczeń:

Schemat sprawozdania:

Warunki zaliczenia:

Przed zajęciami przeprowadzane będą krótkie wejściówki sprawdzające stan wiedzy i przygotowania do przeprowadzenia danego doświadczenia. Z kartkówek tych można będzie uzbierać 36 punktów (15 pkt. – FGKiR) – 3 pkt. za każde doświadczenie tygodniowe i 6 pkt. za każde doświadczenie dwutygodniowe.
Po wykonaniu doświadczenia należy sporządzić stosowne sprawozdanie z jego przebiegu. Maksymalna ocena ze sprawozdań wynosi 84 punktów (35 pkt. – FGKiR) – 7 pkt. za każde doświadczenie tygodniowe i 14 pkt. za każde doświadczenie dwutygodniowe.
W sumie uzbierać można 120 punktów (50 pkt. – FGKiR) .
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie powyżej 50% punktów ze sprawozdań i wejściówek.
Podczas ostatnich zajęć w semestrze przysługuje studentowi ponowne wykonanie jednego z doświadczeń w celu jego poprawienia bądź odrobienia nieobecności.

Scroll to Top