Polskie Towarzystwo Fizyczne uzyskało 24 stycznia 2006 roku status organizacji pożytku publicznego (KRS: 0000051642) i dzięki temu może korzystać z przysługujących tym organizacjom uprawnień, m.in. otrzymywania 1,5% należnego podatku (od 2023 roku) przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Liczymy, że członkowie i sympatycy PTF wesprą działalność Towarzystwa.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na dokonanie takiego odpisu to bardzo ważne jest by w polu cel szczegółowy formularza PIT wpisać Oddział Białostocki. Wtedy fundusze pozyskane tą drogą zostaną w całości przekazane naszemu Oddziałowi.

Bardzo dziękujemy za dokonane wpłaty.