Skład Zarządu:

  • Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Szymański (Wydział Fizyki UwB)
  • Sekretarz – dr Piotr Zaleski (Wydział Fizyki UwB)
  • Skarbnik – dr Wojciech Olszewski (Wydział Fizyki UwB)
  • Członek Zarządu – prof. dr hab. Andrzej Maziewski (Wydział Fizyki UwB)
  • Członek Zarządu – prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski (emerytowany pracownik Wydziału Fizyki UwB)

Z Zarządem współpracują:

  • Korespondent Oddziału – dr Wojciech Olszewski (Wydział Fizyki UwB)
  • Zarządzający stroną www oraz mediami społecznościowymi Oddziału – dr Wojciech Olszewski (Wydział Fizyki UwB)