Aktualnie Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Fizycznego posiada 32 członków, w tym:

Podział ze względu na afiliację:

Wydział Fizyki UwB14
Wydział Matematyki UwB2
Politechnika Białostocka1
SGGW1
Szkoły średnie6
Pozostałe8

Podział ze względu na miejsce zamieszkania:

Białystok 29
Biała Podlaska 1
Suwałki1
Warszawa1

Podział ze względu na aktywność zawodową:

Osoby czynne zawodowo24
Emeryci8

Dane za rok 2022