Nagroda Doktorska im. Zygmunta Florentego Wróblewskiego

2018 – dr Krzysztof Szerenos

Nagroda przyznana za pracę zatytułowaną „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”, za wagę zaprezentowanych w pracy badań związanych z zaobserwowaniem i wyjaśnieniem mechanizmu szybkiego przełączania magnetyzacji prowadzącego możliwości fotomagnetycznego zapisu informacji.

Promotorem pracy jest dr hab. Andrei Stupakevich, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku.