Sposoby uiszczania składek:

Preferowanym sposobem uiszczania składki jest płatność automatyczna za pośrednictwem portalu BlueMedia. Aby wnieść opłatę tym sposobem, po wejściu na stronę http://ptf.net.pl/ należy zalogować się do swojego profilu członkowskiego przez naciśnięcie przycisku „Zaloguj” w prawym górnym roku strony i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją:

Instrukcja opłaty składki członkowskiej

Innym sposobem uiszczenia składki jest wniesienia opłaty bezpośrednim przelewem na wydzielone subkonto składkowe PTF w Banku Handlowym (prosimy nie wnosić innych opłat na to konto!): 

50 1030 0019 0109 8533 0003 8362

W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko członka oraz rok, za który jest wpłacana składka. Dodatkowym ułatwieniem w identyfikacji wpłaty jest podanie numeru członkowskiego. 

Po zalogowaniu się do profilu członkowskiego możliwe jest również pobranie wypełnionego automatycznie blankietu przelewu w formacie PDF ze wszystkimi danymi potrzebnymi do opłacenia składki, włącznie z kwotą i danymi identyfikacyjnymi członka. Należy w tym celu w panelu członkowskim kliknąć przycisk „składka członkowska”, następnie przycisk „składki”, a na końcu przycisk „wpłata blankietowa”. Blankiet przelewu może posłużyć do opłacenia składki w placówce bankowej lub na poczcie, choć ta ostatnia forma z punktu widzenia ZG jest najbardziej kłopotliwa ze względu na często wkradające się błędy.

Wysokość składek członkowskich 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 22 stycznia 2013 roku uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF-u przez dwa lata od chwili przyjęcia płacą obniżoną składkę w wysokości 10 zł.

Wysokości składek dla pozostałych członków są następujące:

osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora40 zł
osoby posiadające stopień naukowy doktora80 zł
osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora120 zł
emeryci40 zł

Składka powinna być opłacona jednorazowo do 31 marca danego roku kalendarzowego.