Sposoby uiszczania składek:

Preferowanym sposobem uiszczania składki jest płatność automatyczna za pośrednictwem portalu Autopay. Aby wnieść opłatę tym sposobem, po wejściu na stronę http://ptf.net.pl/ należy zalogować się do swojego profilu członkowskiego przez naciśnięcie przycisku „Zaloguj” w prawym górnym roku strony i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją:

Instrukcja opłaty składki członkowskiej

Innym sposobem uiszczenia składki jest wniesienia opłaty bezpośrednim przelewem na wydzielone subkonto składkowe PTF w Banku Handlowym (prosimy nie wnosić innych opłat na to konto!): 

50 1030 0019 0109 8533 0003 8362

którego właścicielem jest: Polskie Towarzystwo Fizyczne, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5.

W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko członka oraz rok, za który jest wpłacana składka. Dodatkowym ułatwieniem w identyfikacji wpłaty jest podanie numeru członkowskiego.

Wysokość składek członkowskich 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 22 stycznia 2013 roku uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF-u przez dwa lata od chwili przyjęcia płacą obniżoną składkę w wysokości 10 zł.

Wysokości składek dla pozostałych członków są następujące:

osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora40 zł
osoby posiadające stopień naukowy doktora80 zł
osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora120 zł
emeryci40 zł

Składka powinna być opłacona jednorazowo do 31 marca danego roku kalendarzowego.