Pozostałe nagrody

Nagrody przyznane członkom Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego przez inne Organy i Instytucje.