Pierwsze spotkanie Klubu „Newton, Einstein a teraz My”

18.01.2023 odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Młodego Odkrywcy „Newton, Einstein a teraz My”. Wzięło w nim udział 7 uczniów z różnych klas szkół podstawowych. Miło było zobaczyć, że niektórzy uczniowie przybyli z rodzicami, którzy równie chętnie uczestniczyli w odkrywaniu piękna fizyki.

Podczas zajęć uczestnicy, wraz z dr hab. Katarzyną Rećko, prof. UwB starali się odpowiedzieć na pytanie „Czy otaczający nas świat jest uporządkowany?”.

Kolejne spotkania klubu odbywać się będą w godzinach popołudniowych każdej ostatniej środy miesiąca. Szczegóły dotyczące najbliższego spotkania już wkrótce.

Kluby Młodego Odkrywcy to inicjatywa Centrum Nauki Kopernik, której ideą jest zaszczepienie w uczniach miłości do nauki poprzez wspólne eksperymentowanie i obserwowanie przenikania się różnych jej dyscyplin.

Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa.

2023.01.18 – Warsztaty DUŚ – relacja

18 stycznia 2023 uczniowie z klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku zmierzyli się z problemami symetrii i uporządkowania otaczającej nas rzeczywistości.

Było to kolejne z cyklu spotkanie w ramach warsztatów Doskonale Uporządkowany Świat organizowanych przez Laboratorium Badań Strukturalnych Wydziału Fizyki oraz Oddział Białostocki PTF.

Dziękujemy za wizytę!

Krótka fotorelacja dostępna jest na naszym Facebooku i Instagramie. Natomiast więcej informacji na temat warsztatów dostępne jest na stronie: https://physics.uwb.edu.pl/wf/ptf/warsztaty-doskonale-uporzadkowany-swiat/

2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.

W tym roku przypadają bowiem dwie okrągłe rocznice związane z tym wybitnym uczonym: 550. rocznica narodzin i 480. rocznica śmierci.

W uchwale przypomniano, że „najsłynniejszym dziełem Kopernika jest +De revolutionibus orbium coelestium+, w którym astronom przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące dotychczasowy obraz świata, którego centrum stanowiła Ziemia”. Wybitny astronom był też prawdziwym człowiekiem renesansu, działając jako „prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i doktor prawa kanonicznego”. W nauce światowej uważany jest za twórcę metody naukowej w dociekaniu prawdy.

Dlatego też Senat, poprzez przypomnienie tego wielkiego uczonego, pragnie zachęcić młodych do inspirowania się „tą niezwykle nowoczesną, jak na owe czasy, i niezwykle interdyscyplinarną postacią”.

mgr Łukasz Łabieniec autorem nowatorskiej metody wykrywania problemów z nerwem wzrokowym

Doktorant Łukasz Łabieniec z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z lekarzem Łukaszem Lisowskim z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, opracował algorytm pomocny w badaniach okulistycznych. Nowa metoda pozwala wykryć problemy z nerwem wzrokowym na wczesnym etapie, zanim u pacjenta zostanie stwierdzone jego uszkodzenie. Dzięki ogromnemu potencjałowi ma ona szansę zostać uznana za uzupełniającą w stosunku do standardowych technik diagnostycznych. Uzyskane wyniki z powodzeniem konsultowane były między innymi w Indiana University (USA), National Institute of Health (USA) oraz w Univeristy of Oxford (Wielka Brytania).

Z opisem prac nad algorytmem do obrazowania uszkodzeń nerwu wzrokowego można zapoznać się w artykule https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278987.

Jest to już kolejny pomysł młodego badacza w zastosowanie osiągnięć fizyki do rozwiązywania problemów medycznych. Do tej pory pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Krzysztofa Szymańskiego udało się skonstruować urządzenie pomocne w wykrywaniu skłonności do kamicy nerkowej (patent uzyskany w roku 2021) oraz matrycę do stymulacji wzroku, którą będzie można stosować w trakcie trwania zabiegów operacyjnych (zgłoszenie do europejskiego i polskiego urzędu patentowego).

19.12.2022 – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Białostockiego PTF

19 grudnia 2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Białostockiego PTF. Ustępujący Zarząd, któremu przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Szymański, przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności.

Komisja Rewizyjna oceniając minioną kadencję szczególnie podkreśliła wkład Oddziału w działalność na rzecz popularyzowania fizyki w regionie. Doceniła również nagrody naukowe jakimi mogą poszczycić się profesorowie Piotr Jaranowski oraz Andrzej Stupakiewicz, członkowie Oddziału. W opinii Komisji poprawie uległa dostępność i jakość informacji dotyczących działalności Oddziału.

Ostatecznie walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie wybrano nowy Zarząd (kadencja 2023-2024) w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Szymański, sekretarz – dr Piotr Zaleski, skarbnik – dr Wojciech Olszewski, członkowie – prof. dr hab. Andrzej Maziewski oraz prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski. W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani – dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB, dr Marek Brancewicz oraz dr Zbigniew Kurant.

Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy w kadencji 2023-2024.

Kolejny sukces prof. Andrzeja Stupakiewicza

Kolejne osiągnięcie zespołu fizyków kierowanego przez prof. Andrzeja Stupakiewicza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. W prestiżowym czasopiśmie „Nature Communications” ukazał się artykuł prezentujący nową koncepcję wykorzystania ultraszybkiego zapisu magnetycznego do tworzenia i wyświetlania dynamicznych obrazów holograficznych.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegóły: https://tinyurl.com/3jv4cm8z.

2022.11.23/30 – Warsztaty DUŚ – relacja

23 i 30 listopada odbyły się kolejne spotkania w ramach warsztatów krystalograficznych „Doskonale Uporządkowany Świat”. Tym razem, wychodząc naprzeciw potrzebom pasjonata fizyki z IV LO w Białymstoku, wprowadzona została tutorska forma pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkań na naszej stronie internetowej oraz fotogalerią dostępną na Facebooku i Instagramie.

prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz uhonorowany Nagrodą Naukową im. Wojciecha Rubinowicza

Miło nam poinformować, że w roku 2022 Polskie Towarzystwo Fizyczne postanowiło przyznać Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza prof. dr hab. Andrzejowi Stupakiewiczowi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Kapituła Nagrody uhonorowała Profesora za „Cykl wybitnych prac naukowych dotyczących bardzo aktualnego odkrycia i wyjaśnienia mechanizmów ultraszybkiego przełączania magnetyzacji w warstwach granatów”.

Nagroda Naukowa im. Wojciecha Rubinowicza jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Honoruje się nią wybitne i twórcze artykuły opublikowane przez polskich badaczy z zakresu fizyki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!