Nagroda Komitetu Fizyki PAN

2023 – prof. dr hab. Andrzej Maziewski

Z dumą informujemy, iż Nagroda Komitetu Fizyki PAN za rok 2022 została przyznana prof. dr hab. Andrzejowi Maziewskiemu z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk docenił wkład Pana Profesora w stworzenie na Uniwersytecie w Białymstoku silnego, rozpoznawalnego w skali światowej ośrodka naukowego zajmującego się zaawansowanymi badaniami nanostruktur z materiałów magnetycznych dla zastosowań w nowoczesnej spintronice.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 30 maja 2023 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski jest kierownikiem i założycielem Katedry Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki UwB. Zainteresowania naukowe Pana Profesora skupiają się wokół badania statycznych i dynamicznych właściwości magnetycznych cienkich warstw oraz nanostruktur a także rozwoju magnetooptycznej magnetometrii wspieranej cyfrową analizą obrazów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Zdjęcie: Dział promocji UwB