Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

19.02.2022 podczas Gali z okazji Dnia Nauki Polskiej wręczone zostały Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. W tym roku uhonorowani zostali dwaj pracownicy Wydziału Fizyki UwB a także wieloletni członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski otrzymał nagrodę za całokształt dorobku. Doceniona została rola profesora w stworzeniu (we współpracy z prof. Andrzejem Królakiem z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie) podstaw wielu algorytmów i metod służących do wykrycia i estymacji parametrów fal grawitacyjnych z tzw. układów podwójnych.

Natomiast prof. dr hab. Andrei Stupakevich został uhonorowany za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, tj. zaprezentowanie i rozwinięcie przełomowej metody ultraszybkiego zapisu informacji.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!