Przywileje wynikające z  członkostwa w PTF-ie:

  • zniżki na niektóre konferencje,
  • zniżki na imprezy organizowane przez PTF,
  • dostęp do informacji i aktualności związanych z funkcjonowaniem środowiska fizyków polskich,
  • dostęp do materiałów edukacyjnych, możliwość uzyskania wsparcia Towarzystwa dla imprez środowiskowych,
  • dostęp do elektronicznej wersji kwartalinka “Postępy Fizyki”.