V Konferencja Nauczycieli Fizyki – 2021

W sobotę 25 września 2021 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się V Konferencja Nauczycieli Fizyki.

Było to kolejne spotkanie zorganizowane przez Wydział Fizyki we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizycznym Oddział w Białymstoku oraz Polską Akademią Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Patronem tegorocznej edycji był J. M. Rektor prof. dr hab. Rober Ciborowski.

Konferencja miała na celu integrację i poszerzenie kompetencji środowiska akademickiego oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a także prezentację nowości na rynku wydawniczym i pomocy naukowych.

W tegorocznej sesji konferencyjnej udział wzięło 58 nauczycieli, w tym 17 spoza granic województwa podlaskiego. Uczestnicy mogli wysłuchać między innymi wykładów na temat „nowej szkoły” i koniecznych zmian oświatowych, a także znaczenia aktywności fizycznej dla rozwoju kompetencji poznawczych. Część wykładów poświęcona była skutecznej asymilacji osób z różnie nasilonymi wadami słuchu poprzez rozwój polskiego programu implantów ślimakowych. Sympozjum było również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych metod zdalnego nauczania oraz blasków i cieni tego sposobu przekazywania wiedzy.

Uczestnicy V Konferencji Nauczycieli Fizyki
Autor zdjęcia: Marek Brancewicz

Mamy nadzieję, że V Konferencja Nauczycieli Fizyki pozwoliła zdobyć nowe doświadczenia, wiadomości i umiejętności pozwalające poszerzyć warsztat nauczyciela fizyki.

Kolejna, VI już edycja odbędzie się w ostatnią sobotę września przyszłego roku (24.09.2022).

Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można na stronie https://physics.uwb.edu.pl/wf/knf2021/.